Chơi Vui Học Tốt

Thư viện của những ý tưởng độc đáo và thực tế, các hoạt động “Học mà chơi" được chia sẻ bởi hàng trăm phụ huynh và thầy cô giáo từ khắp mọi nơi.

Tìm hiểu thêm

Thư Viện
ý tưởng

Dành cho phụ huynh và giáo viên.
Đây là nơi cung cấp các ý tưởng hoạt động “Học mà chơi" cho việc nuôi dạy và phát triển trẻ toàn diện.

Người Đồng Hành

Hướng tiếp cận này đã nhận được sự ủng hộ từ các phụ huynh, giáo viên có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng

Đóng góp bài viết

Kéo thả hình ảnh đính kèm

Hoặc ấn vào và tải ảnh lên